Legalisatie

INFORMATIE LEGALISERING STAFFORDSHIRE TERRIËRS IN NEDERLAND

De Regeling Agressieve Dieren (RAD) is in juni 2008 bevroren omdat uit een evaluatie bleek dat de regeling niet effectief was. Het aantal bijtincidenten was in 15 jaar niet afgenomen en ondanks het fokverbod was er geen afname van het aantal pitbullachtige honden.

De Gemeentewet en de strafwet bieden voldoende mogelijkheden om met agressieve honden om te gaan. Hierdoor is er geen nieuwe regeling voor het omgaan met agressieve honden tot op heden.

Wat is er veranderd door het bevriezen van de RAD en de beslissing om hiervoor, tot op heden, geen nieuwe regelgeving in te voeren?

Tijdens de RAD was het verboden om honden van het type pitbull terriër te houden. Als een hond van het type pitbull terriër werd gevonden, werd deze in beslag genomen. Na definitieve vaststelling dat het een pitbull terriër was, werd de hond geëuthanaseerd. Nu de regeling is ingetrokken, kunnen honden van het pitbull terriërtype niet langer uitsluitend op basis van hun uiterlijke kenmerken worden geconfisqueerd.

Naast de RAD waren er andere voorschriften op het gebied van agressieve honden. De belangrijkste voorbeelden hiervan zijn artikel 425 van het Wetboek van Strafrecht en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de verschillende gemeenten. Op basis van deze wettelijke instrumenten kan actie worden ondernomen tegen agressieve honden. Het Openbaar Ministerie is verantwoordelijk voor de handhaving van artikel 425. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de APV’s.

Wat gebeurt er met de risicobeoordeling die werd voorgesteld in het voorstel voor een nieuwe regeling?

De risicobeoordeling zal, in overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de gedragsexperts die bij de realisatie en uitvoering zijn betrokken, worden aangeboden aan de gemeenten. Daarnaast is aan het Openbaar Ministerie gevraagd of zij gebruik willen maken van de risicobeoordeling. Lees de meer gedetailleerde informatie op de website van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Read the more detailed information on the website of the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality

ANDERE PUNTEN DIE NOG TER DISCUSSIE STAAN

Fokbeleid American Staffordshire Terriers

American Staffordshire Terriër’s, zowel reuen als teven, mogen niet fokken totdat ze de MAG-test (Maatschappelijk Aanvaardbaar Gedrag) met succes hebben voltooid en de regels van de fokregel moeten worden nageleefd. Als er wordt gefokt zonder dat beide ouders de MAG-test met succes hebben voltooid en/of de fokreglementen niet zijn nageleefd, ontvangen de puppy’s geen officiële erkende FCI-stamboom.

De MAG-test is alleen van toepassing op American Staffordshire Terriërs. Deze test is nog niet verplicht voor de Staffordshire Bull Terriër (Engelse Staffordshire Terriër). De MAG-test wordt georganiseerd door de American Staffordshire Terrier Club Holland en beoordeeld door speciaal opgeleide gedragsinspecteurs van de Raad van Beheer op kynologisch gebied. Er is ook een vertegenwoordiger van de Raad van Beheer aanwezig om ervoor te zorgen dat alles volgens het protocol verloopt.

De MAG-test zal worden omgezet in de TOP-test, een vergelijkbare test die iets uitgebreider zal zijn. Deze is nog in ontwikkeling en het is nog niet bekend wanneer deze zal worden geïmplementeerd.

Stambomen

Staffordshire Terriers (zowel Amerikaans als Engels) moeten in het bezit zijn van een FCI-stamboom in Nederland. De FCI is een wereldwijde organisatie die stambomen verstrekt. Voor Nederland gebeurt dit door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied (RvB), voor België gebeurt dit door de St. Hubertus. Maar voorzichtigheid is geboden, want niet elke FCI-stamboom is een officiële FCI-stamboom. Momenteel is er een groot probleem met “FCI-stambomen” uit de Oostbloklanden. Een urgente waarschuwing is daarom wel op zijn plaats.
 
Als u besluit een puppy met een Tsjechische of Hongaarse stamboom te kopen, raden wij u aan om de stamboom EERST door de betreffende rasvereniging te laten verifiëren voordat u verdergaat met de aankoop. Momenteel worden veel Amerikaanse Staffordshire Terriërs aangeboden met een Tsjechische stamboom die zou zijn uitgegeven door de FCI. Laat dit eerst nakijken en let op het antwoord van de verkoper wanneer je hem of haar met een cheque gaat confronteren. Koop niet zomaar iets, maar kijk eens naar de stamboom en zorg ervoor dat je te maken hebt met een OFFICIËLE TSJECHISCHE/HONGAARSE FCI-STAMBOOM. Zodat je achteraf niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

Offer for sale of pedigree-free Staffordshire Terriers and / or crossings thereof

Het verkopen van stafford en pitbullachtige honden zonder stamboom (kruisingen/look-a-likes) is niet langer verboden in Nederland.

Let wel: De ASTCH zal u ten alle tijden afraden een hondje aan te kopen die niet in het bezit is van een FCI-Stamboom.

Kruisingen

Puppy’s die voortkomen uit het kruisen van bijvoorbeeld een Staffordshire Terriër met een Rottweiler en die op de leeftijd van 6 maanden al voornamelijk een Staffordshire Terrier leken, vielen automatisch onder de RAD. Kruisingen krijgen nooit een FCI-stamboom. Kruis daarom nooit een Staffordshire Terrier met een ander ras.

Goedkoop is duurkoop

Belgium – België – Elke zaterdag zijn ze terug in de verschillende nationale dagbladen en reclamebladen, Staffordshire Terriërs tegen ‘aantrekkelijke’ prijzen. Grote “winkels” die gevuld zijn met bakken en keuze. De wetgeving in België is anders als in Nederland

De puppyfabrieken doen daarom absoluut niets verkeerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving. Anders, wanneer een Nederlander een Staffordshire Terriër in een dergelijke puppyfabriek koopt. Als hem wordt verteld dat zo’n puppy met “stamboom” slechts € 450,00 kost, terwijl in Nederland zelf € 1.000,00 voor een American Staffordshire Terriër moet worden betaald, dan is de koop snel gesloten.

De handelaar vangt zijn geld, maar de Nederlandse eigenaar heeft een probleem. Omdat er een dag zal komen waarop de Nederlanders zullen ontdekken dat hij/zij een puppy heeft gekocht met een ECC (European Club Canine) stamboom of zelfs met een stamboom gemaakt door de verkoper, en deze stambomen worden niet erkend in Nederland. Kortom, je bent in het bezit van een onofficiële “look-a-like”. En dan is goedkoop opeens nog steeds duur.

Over het algemeen is de verkoopprijs voor een Amerikaanse Staffordshire Terriër puppy met stamboom in Nederland tussen de € 900,00 en € 1500,00 van een fokker die geregistreerd staat bij de Raad van Beheer. De prijs is vaak afhankelijk van welke bloedlijnen het betreft, of er kampioenschappen zijn behaald en welke gezondheidstests zijn uitgevoerd.

Puppy’s uit België

Natuurlijk kun je altijd een Staffordshire Terrier-puppy kopen in België, maar let op de volgende punten; Als je een puppy wilt hebben met een stamboom, moeten alle pups uit het nest een stamboom hebben, dus je kunt niet kiezen tussen een hondje met of zonder een stamboom binnen dit nest.

De pups moeten worden getatoeëerd of gechipt voordat ze de fokker verlaten. Ouders hebben ook een tatoeage of chip nodig (als de ouders een Nederlandse afstamming hebben, dan worden ze gechipt, deze chipnummers moeten beginnen met 52814). Aarzel niet om de fokker te vragen of je de papieren en de tatoeage kunt zien. Een goede fokker zal je met plezier laten zien. De pups hebben bij vertrek een voorlopig identificatiecertificaat. Je hebt twee soorten, dus let op! Het voorlopige identificatiecertificaat is altijd voorzien van het Saint Hubert-logo en moet worden ondertekend door de tattooeerder/chipper. Op het voorlopige identificatiecertificaat is een sticker aangebracht met het tatoeage-nummer erop, kijk of deze overeenkomt met die van de hond. Dit bestaat altijd uit 6 letters.

Onder de nieuwe wetgeving zal dit geen probleem vormen als het gedrag van de hond sociaal is. Geef echter altijd de voorkeur aan een pup met stamboom, bij voorkeur van wie de ouders op hun gezondheid worden getest.

Verkeerde en/of foute stambomen

Je hebt al uitgebreid gelezen dat er, naast erkende FCI-Stamboom, een aantal stambomen in omloop zijn die niet in Nederland worden erkend, maar vaak als “erkend” worden verkocht. Een mooi voorbeeld (voor zover we kunnen spreken van “mooi”) is de stamboom van ECC (European Club Canine). Deze stambomen worden verkocht in België zonder te worden geïnformeerd dat dit een niet-erkende FCI-stamboom is. En vaak wordt dit de gloednieuwe hondenbezitter alleen duidelijk wanneer de eigenaar de stamboom wil overbrengen naar het Nederlandse Hondenboek (NHSB, waarin de Nederlandse rashonden zijn geregistreerd met een FCI-stamboom). Er kan niet vaak genoeg gezegd worden; mensen denken na voordat je een Staffordshire Terriër in België koopt, laat je informeren en maak geen impulsieve aankoop. En is de echte prijs van een FCI-stamboomhoudende Staffordshire Terriër te duur? Spaar dan eerst. Je koopt toch ook geen auto zonder stoelen om zo geld te besparen?

Belangrijke telefoonnummers

ASTCH (rasvereniging of the American Staffordshire Terrier):

Click here for the Information Law until June 2008

Update Events