Verenigings Fok Reglement

Klik hier om het Verenigings Fok Reglement in te zien.

Let op, het VFR waarvoor op de ALV gestemd is, is inmiddels door de Raad van Beheer goedgekeurd en geld per 1-12-2022. Ieder aangesloten lid dient zich hieraan te houden.