Een Amstaf?

Wij kunnen er als vereniging niet nadrukkelijk genoeg op wijzen, dat u als eigenaar of aankomend eigenaar van een American Staffordshire Terrier in het bezit moet zijn of komen van een door de FCI erkende stamboom. Deze stambomen worden uitgereikt door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied. Twijfelt u aan de geldigheid van uw stamboom neemt u dan contact op met de Raad van Beheer. Alle gegevens kunt u vinden op hun site.

Elke betrouwbare fokker van American Staffordshire Terriers zal u een pup verkopen met een stamboom die bij de prijs inbegrepen is. Onze aangesloten fokkers fokken volgens de regels van het VFR.

Wij willen u ook wijzen op de wettelijke chip- en registratieplicht: Alle honden moeten op de leeftijd van uiterlijk 7 weken, of bij invoer na die tijd in Nederland, gechipt en geregistreerd zijn, ongeacht of zij een stamboom hebben of niet. De fokker moet als eerste de registratie verrichten. Controleer of dit gebeurd is voordat u een hond mee naar huis neemt. U heeft als koper de verplichting de registratie over te schrijven op uw naam.

De ASTCH doet niet aan puppybemiddeling. Aangesloten fokkers kunnen wel hun nesten aankondigen via onze site, deze aankondigingen kunt u terug vinden op deze site onder “pups”.

De leden van het bestuur zijn altijd van harte bereid om informatie over het ras te geven of specifieke vragen te beantwoorden.