RvB Sedatie onderzoek

RvB

Aan alle leden van bij de Raad van Beheer aangesloten rasverenigingen, fokkers en overige belanghebbenden.

Betreft: GGW-onderzoek naar gebruik van sedatie door dierenartsen bij het maken van heupfoto’s

1. Aanleiding

De FCI Breeding Committee heeft haar leden enige tijd geleden laten weten dat bij röntgenopname voor het screeningsonderzoek naar heupdysplasie (HD), de hond onder sedatie of narcose moet worden gebracht. Dit om de uitvoering en standaardisatie van het HD-onderzoek te optimaliseren. Tevens zal sedatie van alle honden mogelijke onrust bij hondeneigenaren wegnemen over verschillen in HD-status die zouden kunnen optreden tussen wel en niet gesedeerde honden.

De Raad van Beheer dient zich als lid van de Fédération Cynologique Internationale (FCI) te conformeren aan de richtlijnen voor het screeningsonderzoek om de internationale FCI-erkenning van de HD-uitslag te behouden. De nieuwe regel vraagt derhalve om een aanpassing van het GGW-onderzoeksprotocol aan deze FCI-richtlijn. Voordat de Raad van Beheer overgaat tot eventuele aanpassing van het protocol, wil zij eerst een aantal zaken rondom de huidige praktijk van het gebruik van sedatie bij de röntgenopnamen in Nederland helder krijgen. Daarom start de afdeling Gezondheid, Gedrag & Welzijn van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied een onderzoek naar het gebruik van sedatie of narcose door Nederlandse dierenartsen.

Momenteel geldt dat het ter beoordeling van de dierenarts is om in te schatten of voor het maken van een goede röntgenopname het nodig is de hond te sederen. Omdat het gaat om gezonde jong- volwassen dieren, waarbij gebruik kan worden gemaakt van veilige, kortwerkende middelen, maken veel dierenartsen al bij voorkeur röntgenopname bij de gesedeerde hond.  Wanneer en hoe vaak dierenartsen wel of geen gebruik maken van sedatie is echter niet bekend.

2.GGW- Onderzoek naar sedatie bij röntgenopnames

Allereerst zal in de komende maanden worden onderzocht in hoeverre in andere FCI landen regels voor verplichte sedatie of narcose voor het maken van de röntgenfoto’s van kracht zijn.

Ook zal worden gevraagd in hoeverre bij een dergelijke verplichting wordt omgaan met bijvoorbeeld Collie-achtigen, waarbij bekend is dat zij gevoelig zijn voor bepaalde sedatie middelen.

Daarnaast wordt in de komende maanden onderzocht hoeveel Nederlandse dierenartsen rashonden met of zonder sedatie fotograferen. Hiervoor is het HD-onderzoeksformulier uitgebreid met een aantal keuzevakjes die de dierenarts eenvoudig kan aanvinken. Als er gebruik wordt gemaakt van sedatie wordt de dierenarts gevraagd het gewicht van de hond en de hoeveelheid en het sedatie-middel in te vullen.

Voorlopig merkt u als vereniging niks van deze wijzigingen, alleen eventueel als hondenbezitter dat bij de dierenarts het formulier is aangepast. Begin 2011 zal het onderzoek worden afgerond. Zodra de resultaten bekend zijn zal de Raad van Beheer zich beraden over verdere stappen. We houden u op de hoogte.

De American Staffordshire Terrier behoort de indruk te geven van grote kracht in verhouding tot zijn grootte. Een hond die stevig in elkaar zit, gespierd maar ook lenig en gracieus is en attent ten opzichte van zijn omgeving. Hij moet geblokt zijn, mag geen lange poten hebben en niet 'racy' in outline zijn. Zijn moed is spreekwoordelijk.