Reglementen


Onder dit deel vindt u de verschillende reglementen van de vereniging:

  • De statuten
  • Het huishoudelijk reglement
  • Het Verenigingsfokreglement 2013, dat van kracht is voor alle dekkingen na 1 oktober 2013
  • Het convenant Cerebellaire Ataxie

De American Staffordshire Terrier behoort de indruk te geven van grote kracht in verhouding tot zijn grootte. Een hond die stevig in elkaar zit, gespierd maar ook lenig en gracieus is en attent ten opzichte van zijn omgeving. Hij moet geblokt zijn, mag geen lange poten hebben en niet 'racy' in outline zijn. Zijn moed is spreekwoordelijk.