Komende evenementen

Geen evenementen

Lidmaatschap


Inlichtingen over het lidmaatschap kunt U verkrijgen bij het secretariaat.

U kunt zich aanmelden door het aanmeldingsformulier af te drukken en op te sturen naar de penningmeester, of het online formulier in te vullen, onder gelijktijdige overmaking van het totaalbedrag, daarna wordt uw aanvraag in behandeling genomen. Het beëindigen van het lidmaatschap dient U tenminste vier weken voor het einde van het jaar schriftelijk door te geven aan de secretaris van de ASTCH.

Aan het lidmaatschap zijn de volgende kosten verbonden:

  • eenmalig inschrijfgeld             € 5
  • jaarcontributie                           € 28
  • inschrijfgeld gezinslid              € 5
  • jaarcontributie gezinslid          € 14

 

Betalingen:

IBAN: NL70 BUNQ 2025 4211 76 BIC: BUNQNL2A

ten name van de penningmeester van de ASTCH

De American Staffordshire Terrier behoort de indruk te geven van grote kracht in verhouding tot zijn grootte. Een hond die stevig in elkaar zit, gespierd maar ook lenig en gracieus is en attent ten opzichte van zijn omgeving. Hij moet geblokt zijn, mag geen lange poten hebben en niet 'racy' in outline zijn. Zijn moed is spreekwoordelijk.