Show Amstaff van het jaar

bnga 2016

Carmichael's Liar Liar Pants on Fire. Beste in Nederland gefokte show Amstaff 2016

Eigenaar Olaf Verhorevoort


Ieder jaar maakt de ASTCH een klassement van de beste in Nederland gefokte Amstaffs, in de categoriën show en sport. De top vijf daarvan wordt gepubliceerd. Aan de eigenaar van de nummer 1 wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering een beker uitgereikt en foto's van de besteshow- en sporthond zullen beurtelings gedurende een jaar de voorkant van het clubblad sieren.

 

Showcompetitie: 

Vanaf 2017 wil de ASTCH weer een klassement van de beste Nederlandse show Amstaffs gaan publiceren.

De eigenaar van de Amstaff moet lid zijn van de ASTCH om in aanmerking te komen voor de titel Show Amstaff van het jaar. De hond hoeft echter niet in Nederland gefokt te zijn.

De competitie start in januari 2017 voor beste showhond van het jaar 2017. Over het gehele jaar kun je punten verzamelen voor deze competitie.

Omdat een teef 2 keer per jaar loops is, zal zij zeker 3 of misschien wel 4 shows per jaar moeten missen. Dit op een aantal van 15 à 16 C.A.C. shows per jaar in Nederland. Zo mist een teef bijna 25% van haar mogelijkheden om mee te doen. Om een gelijkwaardige strijd te krijgen tussen de reuen en teven, gelden de volgende regels voor de puntentelling:

Voor de berekening gelden de 12 beste resultaten op shows in Nederland. De punten worden als volgt toegekend:

  • Zeer goed 5 punten
  • Uitmuntend 10 punten
  • Reserve reu\teef 20 punten
  • Beste reu\teef 30 punten
  • Beste reu\teef op K.C.M. 50 punten

De resultaten moeten behaald zijn op een in Nederland georganiseerde C.A.C. of C.A.C.I.B. show.

Bij een gelijke stand wint de hond met het minste aantal shows, daarna wie het meeste keer B.O.B. heeft gehaald.

Vanaf 2017 is het niet meer nodig om zelf je inschrijvingen met showuitslagen in te sturen. Het secretariaat houdt alle showuitslagen zelf bij.

Ieder jaar maakt de ASTCH een klassement van de beste showhonden. De top 10 zal worden gepubliceerd.

Aan de eigenaar van de nummer 1 wordt tijdens de ALV een beker uitgereikt en zal er een foto in het clubblad geplaatst worden.

De American Staffordshire Terrier behoort de indruk te geven van grote kracht in verhouding tot zijn grootte. Een hond die stevig in elkaar zit, gespierd maar ook lenig en gracieus is en attent ten opzichte van zijn omgeving. Hij moet geblokt zijn, mag geen lange poten hebben en niet 'racy' in outline zijn. Zijn moed is spreekwoordelijk.