Lidmaatschap

Informatie over het lidmaatschap kan via het seretariaat verkregen worden.
Je kunt jezelf aanmelden door een email te sturen naar penningmeester@astch.nl onder vermelding van je contactgegevens (adresgegevens, telefoonnummer, email) en het type contributie.
Beëindiging van het lidmaatschap moet tenminste 4 weken voor het einde van het jaar schriftelijk aan de secretaris van de ASTCH worden medegedeeld.
De contributie voor het lidmaatschap bestaat uit de volgende bedragen:
Eenmalig inschrijfgeld: € 5,00
Jaarlijkse contributie € 28,00
Inschrijfgeld gezinslid € 5,00
Jaarlijkse contributie gezinslid € 14,00
Betaling per overmaking: 
IBAN: NL70 BUNQ 2025 4211 76 BIC: BUNQNL2A t.n.v. Penningmeester ASTCH