Lidmaatschap

Informatie over het lidmaatschap kan via het secretariaat verkregen worden.

Je kunt jezelf aanmelden  door een e-mail te sturen naar penningmeester@astch.nl met al je contactgegevens (e-mail, telefoonnummer, adresgegevens) en het type contributie. 

Beëindiging van het lidmaatschap moet tenminste 4 weken voor het einde van het jaar schriftelijk aan de Secretaris van de ASTCH worden medegedeeld.

De contributie voor het lidmaatschap bestaat uit de volgende bedragen:

Eenmalig inschrijfgeld: € 5,00

Jaarlijkse Contributie: €28,00

Inschrijfgeld Gezinslid: € 5,00

Jaarlijkse Contributie Gezinslid: € 14,00

Betalingen per overmaking :

IBAN:  NL70 BUNQ 2025 4211 76  BIC: BUNQNL2A

Ten name van: Penningmeester ASTCH

Update Events