Lidmaatschap

Aan het lidmaatschap van de ASTCH zijn de volgende kosten verbonden:

Eenmalig inschrijfgeld          €5,-

Jaarcontributie                      €28,-

Inschrijfgeld gezinslid          €5,-

Jaarcontributie gezinslid     €14,-

Aanmelden als (aspirant) lid kan door een email te sturen naar penningmeester@astch.nl

Rekeningnummer NL27RABO0371955769 t.a.v. American Staffordshire Terrier Club Holland

Het beëindigen van het lidmaatschap dient vier weken voor het einde van het jaar schriftelijk te worden doorgegeven bij de penningmeester van de ASTCH via: penningmeester@astch.nl 

Tevens kunt u als lid het voor Jubileumboek bestellen voor €40,-        Niet leden kunnen het bestellen voor €50,-

Bestellen kan door overmaken van het verschuldigde bedrag op de rekening van de ASTCH en een email naar penningmeester@astch.nl