Geschiedenis 

 

De “American Staffordshire Terriër Club Holland”, afgekort “ASTCH”, is opgericht op 21 September 1985 door een 15 liefhebbers van het ras.

 

De oratie vond plaats in Café de Posthoorn te Dronrijp. Het doel was om een officiële erkenning te krijgen voor het ras bij de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied. Hiervoor was een minimum aantal leden (50) en honden (30) vereist. Het doel van de Raad van Beheer is Kynologie in Nederland te promoten, regels te stellen met betrekking tot alle vormen van hondensport in Nederland en te waken tegen alle acties die de belangen of het uiterlijk van Kynologie kunnen schaden. De Raad van Beheer is tevens verantwoordelijk voor het onderhoud van het Nederlands Honden Stamboek (NHSB) en kan het recht verlenen om een ​​kennelnaam in te voeren.

 

Vanaf de dag van oprichting heeft de ASTCH afstand genomen van hondengevechten en iedereen die lid wil worden, moet een formulier ondertekenen waarin staat dat hij zelf niet zal samenwerken om hondengevechten te houden of dat zijn hond zal deelnemen.

 

De grote man achter de oprichting van de club was de heer H. Stelwagen. Hij werd ook de eerste voorzitter, een functie die hij zeven jaar lang volbracht. De ASTCH is begonnen met een interim bestuur. Tijdens de eerste algemene vergadering, die plaatsvond op 21 september 1985 te Veenendaal, is direct een voltallige bestuur gekozen.

 

Voorzitter: Dhr. H. Stelwagen

Penningmeester: Dhr. B. van Sloten

Secretaresse: Mw. H. van Hezik

Commissarissen: Mr. J. Scholte

Dhr. S. van Sloten

Dhr. H. Matulessy

Pupbemiddeling: Mw. H. van Hezik

 

De redactie van het clubblad was in handen van mevrouw I. Stelwagen en mevrouw W. van Sloten. Ondanks de beperkte financiële middelen slaagden ze er in een clubmagazine van de grond te krijgen. Met de medewerking van cartoonist Bertus Keulders groeide het clubblad uit tot een volwaardig clubblad.

 

Er werd een begin gemaakt met een klein aantal leden en na zes maanden waren al 65 leden geregistreerd. Op 27 April 1986 vond de algemene vergadering plaats en hier werd de naam van de vereniging, de statuten en het reglement van orde unaniem goedgekeurd. Deze documenten werden naar de Raad van Beheer gestuurd met de lijst van de bestuursleden, de ledenlijst en de notulen van deze vergadering in de hoop zo snel mogelijk de begeerde officiële erkenning te krijgen. Deze erkenning kwam uiteindelijk in 1992. Een jaar na de oprichting vond de eerste clubdag plaats op 21 september 1986 in Apeldoorn.

 

Dank aan Frans Diaz voor het beschikbaar stellen van de foto.

 

In 1987 trad de ASTCH toe tot de Nederlandse Terriër Union, een overkoepelende organisatie waarin de erkende Terriër-clubs samenwerken.

 

Het is nu eind 2018 en de ASTCH heeft in de loop van de jaren enkele veranderingen ondergaan. Er zijn al behoorlijk wat clubdagen geweest na de eerste clubdag in 1986. Naast de clubdag organiseert de ASTCH ook de Jonge Honden / Veteranen Dag en Clubkampioenschap.

 

De MAG-test staan ​​ook onder toezicht van de Raad van Beheer en de ASTCH. Daarnaast  verstrekt de ASTCH onder andere informatie over de American Staffordshire Terriër betreffende wetgeving, genetica, gedrag en fokvoorschriften van dit ras. Daarnaast houdt de ASTCH ook toezicht op de leden die zich registreren. Dit zijn een aantal voorbeelden waarmee de bestuursleden van de ASTCH vrijwel dagelijks bezig zijn.

 

Ondertussen zijn bestuursleden en commissieleden gekomen en gegaan, de mensen met wie de constructie is begonnen en voortgezet. Er kan worden benadrukt dat dit op volledig vrijwillige basis gebeurt. De huidige bestuursleden bedanken hun voorgangers ook voor het werk dat ze hebben gedaan.

 

Namens het bestuur van de ASTCH.                             

 

 

 

Update Events