Geschiedenis van de ASTCH

De “American Staffordshire Terrier Club Holland”, afgekort “ASTCH”, is opgericht op 21 september 1985 door 15 liefhebbers van het ras.

De oratie vond plaats in Café de Posthoorn te Dronrijp. Het doel was om een officiële erkenning te krijgen voor het ras bij de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied. Hiervoor was een minimum aantal leden (50) en honden (30) vereist. Het doel van de Raad van Beheer is Kynologie te promoten, regels te stellen met betrekking tpt alle vormen van hondensport in Nederland en te waken tegen alle acties die de belangen of het uiterlijk van Kyologie kunnen schaden. De Raad van Beheer is tevens verantwoordelijk voor het onderhoud van het Nederlandse Hondenstamboek (NHSB) en kan het recht verlenen om een kennelnaam in te voeren.

Vanaf de dag van oprichting heeft de ASTCH afstand genomen van hondengevechten en iedereen die lid wil worden, moet een formulier ondertekenen waarin staat dat hij zelf niet zal samenwerken om hondengevechten te houden of dat zijn hond zal deelnemen.De grote man achter de oprichting van de club was de heer H. Stelwagen. Hij werd ook de eerste voorzitter, een functie die hij zeven jaar lang volbracht. De ASTCH is begonnen met een interimbestuur. Tijdens de Algemene Vergaderiing, die plaatsvond op 21 september 1985 te Veenendaal, is direct een voltallig bestuur gekozen.

  • Voorzitter: Dhr. H. Stelwagen

  • Penningmeester: Dhr. B. van Sloten

  • Secretaresse: Mw. H van Hezik

  • Commissarissen: Mr. J. Scholte/ Dhr. S. van Sloten/ Dhr. H. Matulessy

  • Pupbemiddeling: Mw. H. van Hezik

                   

De redactie van het clubblad was in handen van mw. I. Stelwagen en mw. W. van Sloten. Ondanks de beperkte financiële middelen slaagden ze er in een clubmagazine van de grond te krijgen. Met de medewerking van cartoonist Bertus Keulders groeide het clubblad uit tot een volwaardig clubblad.Er werd een begin gemaakt met een klein aantal leden en na zes maanden waren al 65 leden geregistreerd. Op 27 april 1986 vond de Algemene Vergadering plaats en hier werd de naam va de vereniging, de statuten en het reglement van orde unaniem goedgekeurd. Deze documenten werden naar de Raad van Beheer gestuurd met de lijst van bestuursleden, de ledenlijst en de notulen van deze vergadering in de hoop zo snel mogelijk de begeerde officiële erkenning te krijgen. Deze erkenning kwam uiteindelijk in 1992. Een jaar na de oprichting vond de eerste clubdag plaats op 21 december 1986 in Apeldoorn.

In 1987 trad de ASTCH toe tot de Nederlandse Terrier Union, een overkoepelende organisatie waarin de erkende Terrier-clubs samenwerken.Het is nu eind 2018 en de ASTCH heeft in de loop van de jaren enkele veranderingen ondergaan. Er zijn al behoorlijk wat clubdagen geweest na de eerste clubdag in 1986. Naast de clubdag organiseert de ASTCH ook de Jonge Honden/Veteranen Dag en Kampioenschapsclubmatch.De MAG test staat ook onder toezicht van de Raad van Beheer en de ASTCH. Daarnaast verstrekt de ASTCH onder andere informatie over de American Staffordshire Terrier betreffende wetgeving, genetica, gedrag en fokvoorschriften van dit ras. Daarnaast houdt de ASTCH ook toezicht op de leden die zich registreren. Dit zijn een aantal voorbeelden waarmee de bestuursleden van de ASTCH vrijwel dagelijks bezig zijn.Ondertussen zijn bestuursleden en commissieleden gekomen en gegaan, de mensen met wie de constructie is begonnen en voortgezet. Er kan worden benadrukt dat dit op volledig vrijwillige basis gebeurt. De huidige bestuursleden bedanken hun voorgangers ook voor het werk dat ze hebben gedaan.

Namens het bestuur van de ASTCH