Voor Verenigings Fok Reglement klik op mij

Let op, het VFR waarvoor op de ALV gestemd is, is inmiddels door de Raad van Beheer goedgekeurd. Ieder aangesloten lid dient zich hieraan te houden.