Geannuleerd ! ASTCH Dock Diving

De Dock Diving Workshop kan in 2020 helaas geen doorgang vinden door de uitbraak van het Corona-Virus. Wij hopen iedereen in goede gezondheid te mogen begroeten op onze clubdag in September - Blijf gezond!  

Uitgesteld tot nader order door COVID-19 – ledenbijeenkomst 2020

TKV Bulkweg 1, Tiel

Beste leden, In het laatste clubblad is te kennis gegeven dat er er vanuit het bestuur een ledenbijeenkomst wordt georganiseerd en wel op zondag 11 oktober in Tiel. Hierin geven wij aan dat wij deze bijeenkomst volgens de RIVM-richtlijnen willen organiseren, echter moeten wij dan iedereen vragen zich aan te melden en wel voor 5