Ereleden

  Henk Stelwagen (postuum)

  mr. Max van Slijpe

  Wil de Veer