Home

Welkom op de site van de American Staffordshire Terrier Club Holland

Het doel van deze site is om de mensen informatie te verstrekken over ons fantastische ras.
  • het organiseren van exposities
  • het geven van voorlichting over de aankoop, het houden, fokken en opvoeden van de
    American Staffordshire Terriër
  • het opstellen van plannen ter bestrijding van erfelijke gebreken binnen het ras en het
    treffen van maatregelen ter uitvoering van die plannen
  • het uitgeven van een clubblad 3 X per jaar